Selamat Datang Ke e-peniaga MPOB

e-peniaga adalah sistem laporan dan pengurusan digital bertujuan mengumpul dan memproses penyata bulanan Peniaga Buah Sawit, Bahan Penanaman Sawit dan Peniaga Minyak/Isirong Sawit mengikut Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998, Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005.

Sistem ini menggantikan proses penghantaran penyata bulanan oleh pelesen secara manual kepada digital. Setiap pelesen dikehendaki mendapatkan kata laluan masing-masing dengan menggunakan 'link' pendaftaran yang terdapat di sebelah.

Sila hubungi pegawai berikut atau e-mel epadmin@mpob.gov.my untuk sebarang pertanyaan.

 • Pn. Harisah bt. Hamid  (Bahan Tanaman) - No Telefon 03-78022916 / emel: harisah@mpob.gov.my
 • Pn. Fauziah bt. Daud   (Peniaga Minyak)- No Telefon 03-78022863 / emel: fhajimoh@mpob.gov.my
 • En. Norazmi bin. Numairi  (Peniaga Buah) - No Telefon 03-78022991 / emel: azmin@mpob.gov.my
 • Login : e-peniaga
  No. Lesen MPOB   
  Sila masukkan aksara dash (-) di tengah-tengah no lesen.
  Cth No Lesen 510000-003000
  Kata Laluan   
   
  Pengguna Baru Sila Daftar Di Sini
  PERINGATAN : Sila 'click' pada alamat web ini. http://e-peniaga.mpob.gov.my/training untuk ke laman latihan membuat penyata.
  Sila kembali ke laman utama ini untuk menghantar penyata bulanan
    Hak Cipta Terpelihara MPOB