PERINGATAN PENGHANTARAN PENYATA BULANAN BAGI BULAN APRIL 2015
Seperti yang tuan sedia maklum, cuti umum bagi Hari Pekerja akan jatuh pada 01 Mei 2015 (Jumaat) diikuti dengan cuti hujung minggu pada 02 Mei 2015 (Sabtu) dan 03 Mei 2015 (Ahad) serta cuti gantian Hari Wesak pada 04 Mei 2015 (Isnin). Sehubungan dengan itu, adalah diharap agar semua pemegang lesen MPOB membuat persediaan supaya penyata bulanan (yang telah disemak) dapat dihantar sebelum atau pada 07 Mei 2015 (Khamis).
Selamat Datang Ke e-peniaga MPOB

e-peniaga adalah sistem laporan dan pengurusan digital bertujuan mengumpul dan memproses penyata bulanan Peniaga Buah Sawit, Bahan Penanaman Sawit dan Peniaga Minyak/Isirong Sawit mengikut Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998, Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005.

Sistem ini menggantikan proses penghantaran penyata bulanan oleh pelesen secara manual kepada digital. Setiap pelesen dikehendaki mendapatkan kata laluan masing-masing dengan menggunakan 'link' pendaftaran yang terdapat di sebelah.

Sila hubungi pegawai berikut atau e-mel epadmin@mpob.gov.my untuk sebarang pertanyaan.

 • Pn. Harisah bt. Hamid  (Bahan Tanaman) - No Telefon 03-78022916 / emel: harisah@mpob.gov.my
 • Pn. Fauziah bt. Daud   (Peniaga Minyak)- No Telefon 03-78022863 / emel: fhajimoh@mpob.gov.my
 • En. Norazmi bin. Numairi  (Peniaga Buah) - No Telefon 03-78022991 / emel: azmin@mpob.gov.my
 • Login : e-peniaga
  No. Lesen MPOB   
  Sila masukkan aksara dash (-) di tengah-tengah no lesen.
  Cth No Lesen 510000-003000
  Kata Laluan   
   
  Pengguna Baru Sila Daftar Di Sini
  PERINGATAN : Sila 'click' pada alamat web ini. http://e-peniaga.mpob.gov.my/training untuk ke laman latihan membuat penyata.
  Sila kembali ke laman utama ini untuk menghantar penyata bulanan
    Hak Cipta Terpelihara MPOB