PENGUMUMAN
1) Penguatkuasaan Pindaan Syarat Lesen bagi Pemegang Lesen Kategori Tapak Semaian (NN), Penghasil Biji Benih Kelapa Sawit (NS), Penghasil Tumbuh-Tumbuhan Daripada Tisu Kelapa Sawit (NT), Peniaga Biji Benih Kelapa Sawit dan Anak Benih Kelapa Sawit (DN); dan Peniaga Tumbuh-Tumbuhan Daripada Tisu Kelapa Sawit (DT) iaitu Penguatkuasaan Penggunaan Borang Akuan Jualan dan Penerimaan Bahan Tanaman Kelapa Sawit. Sila Klik di Sini.
2) Penguatkuasaan Pindaan Syarat Lesen yang dikenakan bagi Pemegang Lesen Kategori Tapak Semaian (NN); Pengecualian Penjualan Anak Benih Kelapa Sawit Berumur Kurang Daripada 10 Bulan Daripada Tapak Semaian (NN) Kepada Tapak Semaian (NN) yang Lain. Sila Klik di Sini.
3) Penguatkuasaan Tambahan Kriteria Permohonan Lesen dan Syarat Lesen yang dikenakan bagi Pemegang Lesen Kategori Tapak Semaian (NN); Mandatori Pensijilan Code Of Good Nursery Practice For Oil Palm Nurseries (CoPN). Sila Klik di Sini.


Log Masuk E-Peniaga

No. Lesen MPOB :

Sila masukkan aksara dash (-) di tengah-tengah no lesen. Cth No Lesen 510000-003000
Kata Laluan :
Pengguna Baru Sila Daftar Di Sini
Lupa Kata Laluan

E-Peniaga adalah sistem laporan dan pengurusan digital bertujuan mengumpul dan memproses penyata bulanan Peniaga Buah Sawit, Bahan Penanaman Sawit dan Peniaga Minyak/Isirong Sawit mengikut Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998, Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005.

Sistem ini menggantikan proses penghantaran penyata bulanan oleh pelesen secara manual kepada digital. Setiap pelesen dikehendaki mendapatkan kata laluan masing-masing dengan menggunakan 'link' pendaftaran yang terdapat di sebelah.

Sila hubungi pegawai berikut atau e-mel epadmin@mpob.gov.my untuk sebarang pertanyaan.

  • Pn. Nurul Hufaidah Sharif (Peniaga Minyak) - No Telefon 03-7802 2824 / emel: hufaidah@mpob.gov.my
  • Cik Rohidayati Sukhaila Sabarudin (Peniaga Buah) - No Telefon 03-7802 2991 / emel: rohidayati@mpob.gov.my
  • Pn. Nurul Ain Ahmad Tarmizi (Peniaga Minyak/Peniaga Buah) - No Telefon 03-7802 2816 / emel: ainas@mpob.gov.my
  • Pn. Siti Suziyana Mohd Omar (Bahan Tanaman) - No Telefon 03-7802 2820 / emel: suziyana@mpob.gov.my

PERINGATAN : Sila 'click' pada alamat web ini http://e-peniaga.mpob.gov.my/training untuk ke laman latihan membuat penyata. Sila kembali ke laman utama ini untuk menghantar penyata bulanan.