PENGUMUMAN
1) PENGUATKUASAAN PENGGUNAAN GARIS PANDUAN AMALAN PERNIAGAAN BUAH KELAPA SAWIT (EDISI KEDUA) SEBAGAI SYARAT LESEN KATEGORI PENIAGA BUAH KELAPA SAWIT (DF) DAN KILANG BUAH KELAPA SAWIT. Klik di sini

2) PERINGATAN PENGISIAN BANCIAN MAKLUMAT GUNATENAGA SECARA ONLINE (SISTEM E-GUNATENAGA) BAGI SEKTOR PENIAGA. TEMPOH PENGISIAN TELAH DILANJUTKAN SEHINGGA 29 SEPTEMBER 2023. SILA LAYARI LAMAN SESAWANG
https://e-gunatenaga.mpob.gov.my. MAKLUMAT GUNATENAGA ADALAH BERDASARKAN BULAN JUN 2023. DIHARAP AGAR SEMUA PEMEGANG LESEN MPOB YANG MASIH BELUM MEMBUAT PENGISIAN DAPAT MENGHANTAR MAKLUMAT GUNATENAGA SEBELUM ATAU SELEWAT-LEWATNYA PADA 29 SEPTEMBER 2023. SILA KLIK DI SINI


Log Masuk E-Peniaga

No. Lesen MPOB :

Sila masukkan aksara dash (-) di tengah-tengah no lesen. Cth No Lesen 510000-003000
Kata Laluan :
Pengguna Baru Sila Daftar Di Sini
Lupa Kata Laluan

E-Peniaga adalah sistem laporan dan pengurusan digital bertujuan mengumpul dan memproses penyata bulanan Peniaga Buah Sawit, Bahan Penanaman Sawit dan Peniaga Minyak/Isirong Sawit mengikut Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998, Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005.

Sistem ini menggantikan proses penghantaran penyata bulanan oleh pelesen secara manual kepada digital. Setiap pelesen dikehendaki mendapatkan kata laluan masing-masing dengan menggunakan 'link' pendaftaran yang terdapat di sebelah.

Sila hubungi pegawai berikut atau e-mel epadmin@mpob.gov.my untuk sebarang pertanyaan.

 • Peniaga Minyak Sawit
  Pn. Nurul Hufaidah Sharif - No Telefon 03-7802 2824 / emel: hufaidah@mpob.gov.my
  Cik Nurul Mastura Romli - No Telefon 03-7802 2816 / emel: nurul.mastura@mpob.gov.my
 • Peniaga Buah Sawit
  Cik Rohidayati Sukhaila Sabarudin - No Telefon 03-7802 2991 / emel: rohidayati@mpob.gov.my
  Cik Nurul Mastura Romli - No Telefon 03-7802 2816 / emel: nurul.mastura@mpob.gov.my
 • Bahan Tanaman Sawit
  Pn. Siti Suziyana Mohd Omar - No Telefon 03-7802 2820 / emel: suziyana@mpob.gov.my

PERINGATAN : Sila 'click' pada alamat web ini http://e-peniaga.mpob.gov.my/training untuk ke laman latihan membuat penyata. Sila kembali ke laman utama ini untuk menghantar penyata bulanan.