PENGUMUMAN
1) PERINGATAN PENGISIAN BANCIAN MAKLUMAT GUNATENAGA SECARA ONLINE (SISTEM E-GUNATENAGA) BAGI SEKTOR PENIAGA. SILA LAYARI LAMAN SESAWANG DI http://e-gunatenaga.mpob.gov.my. MAKLUMAT GUNATENAGA ADALAH BERDASARKAN BULAN JUN 2020. SEMUA PEMEGANG LESEN MPOB YANG MASIH BELUM MEMBUAT PENGISIAN DAPAT MENGHANTAR MAKLUMAT GUNATENAGA DENGAN KADAR SEGERA.
2) Ulasan Umum Cadangan Menguatkuasa Perintah Ses (RM5.00) Tahun 2020:
  1. Pelawaan Ulasan Umum (Klik di sini)
  2. Borang Ulasan Umum (Klik di sini)
  3. Draf Perintah Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Ses) 2020 (Klik di sini)Log Masuk E-Peniaga

No. Lesen MPOB :

Sila masukkan aksara dash (-) di tengah-tengah no lesen. Cth No Lesen 510000-003000
Kata Laluan :
Pengguna Baru Sila Daftar Di Sini
Lupa Kata Laluan

E-Peniaga adalah sistem laporan dan pengurusan digital bertujuan mengumpul dan memproses penyata bulanan Peniaga Buah Sawit, Bahan Penanaman Sawit dan Peniaga Minyak/Isirong Sawit mengikut Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998, Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005.

Sistem ini menggantikan proses penghantaran penyata bulanan oleh pelesen secara manual kepada digital. Setiap pelesen dikehendaki mendapatkan kata laluan masing-masing dengan menggunakan 'link' pendaftaran yang terdapat di sebelah.

Sila hubungi pegawai berikut atau e-mel epadmin@mpob.gov.my untuk sebarang pertanyaan.

  • Pn. Nurul Hufaidah Sharif (Peniaga Minyak) - No Telefon 03-7802 2824 / emel: hufaidah@mpob.gov.my
  • Cik Rohidayati Sukhaila Sabarudin (Peniaga Buah) - No Telefon 03-7802 2991 / emel: rohidayati@mpob.gov.my
  • Pn. Harisah Hamid (Bahan Tanaman/Peniaga Buah) - No Telefon 03-7802 2916 / emel: harisah@mpob.gov.my
  • Pn. Nurul Ain Ahmad Tarmizi (Peniaga Minyak/Peniaga Buah) - No Telefon 03-7802 2816 / emel: ainas@mpob.gov.my
  • Pn. Siti Suziyana Mohd Omar (Bahan Tanaman) - No Telefon 03-7802 2820 / emel: suziyana@mpob.gov.my

PERINGATAN : Sila 'click' pada alamat web ini http://e-peniaga.mpob.gov.my/training untuk ke laman latihan membuat penyata. Sila kembali ke laman utama ini untuk menghantar penyata bulanan.